REGULAMIN

VII. Aquathlon Rumia 2017
Finał  4 Mobility  Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym
Rumia, 30.04.2017r.

Regulamin:

 Cele imprezy:

-  Wyłonienie zwycięzców 4 Mobility Grand Prix Polskiego Związku Triathlonu  w aquathlonie pościgowym w  kategoriach: młodzik,  junior młodszy, junior na podstawie cyklu trzech imprez(GP Poznań, GP Iława, GP Rumia)
-  Wyłonienie zwycięzców VIII Aquathlonu Rumia 2017 w 18 kategoriach wiekowych i klasyfikacjach wg niniejszego regulaminu                   
-  Popularyzacja aquathlonu , triathlonu , pływania i biegania.
-  Popularyzacja triathlonu jako dyscypliny olimpijskiej.
-  Promocja Miasta Rumia, Powiatu Wejherowskiego oraz działalności sponsorów i partnerów zawodów.
-  Promocja idei wolontariatu i działalności Fundacji Miasta Sportu.
-  Promocja działalności sportowej sekcji triathlonu i sekcji pływania UKS Tri-Team Rumia.

Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy Tri-Team Rumia, ul.Tkacka  9, 84-230 Rumia (www.triathlonrumia.pl)
nr konta do opłat startowych : 36 2490 0005 0000 4530 7019 2320.
informacje dodatkowe:,  Piotr Netter – tel. 604 916 501.
Współorganizatorzy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi, ul. Mickiewicza 49, 84-230 Rumia (www.mosir.rumia.pl)
Polski Związek Triathlonu ul. Złota 9/9 , 00-019 Warszawa (www.triathlon.pl)
Patronat:

- Burmistrz Miasta Rumi  - Michał Pasieczny  

- Instytucje współfinansujące i wspierające:

- Urząd Miasta Rumi,
- Polski Związek Triathlonu
- Starostwo Powiatowe w Wejherowie
- Pomorski Fundusz Rozwoju
- Fundacja Miasta Sportu – wsparcie 40 wolontariuszy podczas zawodów

Sponsorzy i firmy wspierające:    
           
- 4 Mobility – sponsor tytularny Grand Prix w Aquathonie pościgowym (GP Poznań, GP Iława, GP Rumia)
- Arena – producent odzieży do pływania i triathlonu
-Bortexsport – dystrybutor sprzętu sportowego
- Baltic United – Importer ryb mrożonych
- Twinstar Arkadiusz Jakubowski – Restauracje McDonald’s
- Gaskopol – firma budowlana
- Dom Bankietowy Grinholc Rumia
- Domino’s Pizza – restauracja w Rumi.
- GRUPA RUBO – Rusztowania
- Trefl – producent puzzli i gier planszowych

Kierownik zawodów:

- Piotr Netter  (piotr.netter@tri-saucony.pl ,  tel.( 604 916 501)

Termin:

- Niedziela, 30 kwietnia 2017, godz 9:00.

Miejsce:

Pływanie:
Pływalnia MOSiR ul. Rodziewiczówny 8, 84-230 Rumia
                Tel.:  58 679 44 09 fax. 58 679 44 89  (plywalnia.mosir.rumia.pl/)
                długość: 25 m, ilość torów 6
- Bieg:
               START/META zlokalizowane w Parku Miejskim w Rumi między ul. Starowiejskiej i ul. Mickiewicza.
Trasy biegów dziecięcych składają się z dobiegu  długości 38m  z linii START/META do pętli , następnie pętli wytyczonych alejkami szutrowymi parku i na chodniku o długości 487 m i ponownego dobiegu do mety długości 38 m. Trasy posiadają następującą długość i ilość pętli: 
Dzieci : 8-9 lat : Bieg – 563m (dobieg/38m +1 pętla/487m+ dobieg/38m),
Dzieci : 10-11lat oraz 12-13 lat : Bieg - 1050 m (dobieg/38m+ 2 pętle/487m+dobieg),
Trasy biegów na 3km oraz na 5km składają się z dobiegu  długości 64m  z linii START/META do pętli, ,następnie pętli wytyczonych na ul. Starowiejskiej w Rumi o nawierzchni asfaltowej oraz ponownego dobiegu długości 64 m do linii START/META. Trasy posiadają następującą ilość pętli: 
Trasa na 2 km (dobieg/64m+ 2 pętle/936m) + dobieg/64m)
Trasa na 3 km (dobieg/64m+ 2 pętle/1436m)+dobieg/64m,
Trasa na 5 km (dobieg/64m+3 pętle/1624m+dobieg/64m).

Dekoracja zwycięzców:

Park Miejski  / Miejski Dom Kultury w Rumi przy ul. Mickiewicza.  

Pomiar czasu:

Ręczny

Uczestnictwo:

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki w wieku od 8 lat (urodzeni w 2009r. i starsi). dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów. Osoby małoletnie, które na dzień rozegrania imprezy nie przekroczyły 13 roku życia pakiet startowy będą mogły odebrać wyłącznie w obecności opiekuna ustawowego lub innej osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo, umocowujące należycie do odbioru pakietu startowego.
W GP  w kategoriach młodzik, junior młodszy i  junior zostaną skalsyfikowani wyłącznie zawodnicy posiadający aktualną licencję Polskiego Związku Triathlonu (roczną lub czasową- którą będzie można wykupić w biurze zawodów od przedstawiciela PZTriathlonu).

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesyłać na e-mail: klub@tri-saucony.pl  . Formularz zgłoszenia do pobrania na stronie www.triathlonrumia.pl .W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, przynależność klubową, datę urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu  kontaktowego oraz przewidywany czas pokonania dystansu pływackiego celem ustalenia rozstawienia w seriach pływackich.

Limit czasu pływania:

W GP w wyścigu głównym na dystansie 800 m organizator wprowadza limit pływania na 12’00”.
W GP juniorów młodszych w wyścigu na 600 m organizator wprowadza limit pływania na 9’00”.
Dla zawodników słabiej pływających organizator rekomenduje rywalizację na dystansie(600 pływanie i 3 km bieg)  dedykowanych dla ur.w 2001 i starszych w wyścigu dla Amatorów oraz Weteranów (+40 lat)

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 24.04.2017. Korekta zgłoszeń będzie możliwa do dnia 25.04.2017.  Po tym terminie zmiany na liście startowej nie będą wprowadzane. W przypadku zgłoszenia do zawodów i wcześniejszej rezygnacji z udziału prosimy o poinformowanie o tym organizatora.

Dystanse i kategorie wiekowe (o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia):
                Dzieci I (Pływanie – 100m , Bieg – 563m)
                K 8 (dziewczęta 8-9 lat)                    M 8 (chłopcy 8-9 lat)
                 Dzieci II (Pływanie – 200m , Bieg – 1050m)
                K 10 (dziewczęta 10-11 lat)             M 10 (chłopcy 10-11 lat)
                K 12 (dziewczęta 12-13 lat)             M 12 (chłopcy 12-13 lat)
                Młodzicy (Pływanie – 400m, Bieg – 2 km)                 
                K 14 (młodziczki 14-15 lat)              M 14 (młodzicy 14-15 lat)
                Juniorzy młodsi, Amatorzy, Weterani , (Pływanie - 600m, Bieg – 3km)
                K 16 (juniorki młodsze 16-17 lat)    M 16 (juniorzy młodsi) 16-17 lat)
                K AG(16-39) kobiety amatorki*       M AG  (16-39 lat) mężczyźni amatorzy)*
                KAG+40 (weteranki40 lat i więcej)  MAG+40 (weterani 40 lat i więcej)*               
                Pozostałe kategorie ( Pływanie – 800m , Bieg – 5km)                            
                K  (generalna kobiet)                         M (generalna mężczyzn)
                K 18 (juniorki 18-19 lat)                    M 18 (juniorzy 18-19 lat)
                *W kategorii K AG i M AG – sklasyfikowane mogą być także osoby w wieku 16-39 lat ze statusem amator, czyli rywalizujący poza sportem kwalifikowanym, bez limitu pływania.    
*Zawodnicy rywalizujący w wyścigu głównym w wieku poza kategorią junior, będą objęci tylko w klasyfikacją generalną kobiet (K) i mężczyzn (M)

Przepisy techniczne:

Konkurencja pływacka będzie przeprowadzona seriami na czas. W przypadku dużej frekwencji startujących przewiduje się start z dołu i pływanie po dwie osoby na torze oprócz torów zewnętrznych. Serie ustalone będą wg zgłoszonych aktualnych czasów. Osoby bez podanych czasów będą startowały w najsłabszych seriach. Konkurencję pływacką będą obsługiwali sędziowie Pomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego. Konkurencja biegowa będzie miała charakter wyścigu pościgowego (handicap).  Zawodnik (-czka) z najlepszym czasem z pływania pierwszy (-sza) wyruszy na trasę biegową. Kolejne osoby wyruszą ze stratą czasową wynikającą ze straty czasowej w pływaniu. Miejsce na mecie biegu automatycznie jest miejscem w aquathlonie.

Sędzią Głównym zawodów jest Pan Maciej Jakubowski.

Program zawodów:
29.04.2017r. (sobota)
godz. 17:00-18:30 – możliwość odbycia treningu pływackiego na pływalni MOSiR w Rumi , ul. Rodziewiczówny 8.
godz. 16:00-19:00 – otwarte biuro zawodów i odbiór pakietów startowych – pływalnia MOSiR w Rumi , adres j.w.
30.04.2017r. (niedziela) 
godz. 8.00-8.50 - możliwość przeprowadzenia rozgrzewki pływackiej.
godz. 7:45-8:45 - odbiór pakietów startowych , kategorie : K8, M8, K10, M10, K12, M12
godz. 8:45-9:45 - odbiór pakietów startowych , kategorie : K14, M14,KAG(16-39), MAG(16-39), KAG+40, MAG+40
godz. 9:45-10:45 - odbiór pakietów startowych, kategorie: K16, M16, K18, M18, oraz K i M
godz. 9.00-9:05   -  uroczyste otwarcie zawodów
godz. 9.05-13:15 - rozegranie konkurencji pływania seriami od najkrótszych dystansów do najdłuższych wg komunikatu czasowego zawodów – informacje na tablicy przed zawodami                               
godz. 13:45-16:00 – rozegranie konkurencji biegu od najkrótszych dystansów do najdłuższych wg. komunikatu czasowego zawodów (poniżej)- możliwe korekty czasowe.
godz. 13:45           - Start Dzieci (8-9 lat) na dystansie 563 m (alejki parku miejskiego – 1 okrążenie)
godz  13:55           - Start Dzieci (10-11 lat) na dystansie 1050 m (alejki parku miejskiego – 2 okrążenia)
godz  14:05           - Start Dzieci (12-13 lat) na dystansie 1050 m (alejki parku miejskiego – 2 okrążenia )
godz  14:15           - Start Młodzików (14-15 lat) na dystansie 2 km (2xpętla na ul. Starowiejskiej)
godz  14:30           - Start  Kategorii Amatorów na dystansie 3km ( 2x pętla na ul. Starowiejskiej)
godz  15:00           - Start Juniorów Młodszych  na dystansie 3km (2x pętla na ul. Starowiejskiej)
godz  15:30           - Start Główny i Juniorów na 5km  ( 3 x pętla na ul. Starowiejskiej)
godz. 16:15           - dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród.

Nagrody:
              
GP Polskiego Związku Triathlonu Podsumowanie (GP Poznań, GP Iława, GP Rumia)
- Najlepsze zawodniczki i najlepsi zawodnicy w kategoriach Młodzik, Junior Młodszy i Junior otrzymają nagrody rzeczowe (bony Martes Sport) za podsumowanie cyklu trzech imprez za miejsca I-V. Suma wartości nagród rzeczowych wyniesie 15.000,00 zł
- Najlepsze zawodniczki i najlepsi zawodnicy za podsumowanie  GP w kategoriach : Młodzik, Junior młodszy i  junior otrzymają okolicznościowe statuetki za miejsca I-III.
VII Aquathlon Rumia
-Dyplomy , puchary i nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1-3 we wszystkich kategoriach dziecięco-młodzieżowych (K8, M8, K10, M10, K12, M12, K14, M14, K16, M16, K18, M18)
- Dyplomy i puchary  za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach: KAG(16-39 ), MAG(16-39), KAG+40, MAG+40
- Dyplomy i nagrody finansowe za zajęcie miejsc 1-5 w klasyfikacji generalnej na dystansie (800+5) , puchary za 1-3

Opłata startowa:

Opłata startowa wynosi:  30 zł za dzieci , młodzików , juniorów młodszych i juniorów i  50 zł dla starszych - płatne przelewem do 24.04 (na konto Organizatora). Tytuł wpłaty : Imię i Nazwisko , opłata startowa VII Aquathlon Rumia 2017.
W przypadku płatności na miejscu w biurze zawodów gotówką- opłata startowa będzie wynosić odpowiednio 40 zł i 60 zł. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia wyścigu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie.

Pakiet startowy:
                
Zawodnik w pakiecie startowym otrzymuje: numer startowy do biegu, 4 agrafki, upominek okolicznościowy z zawodów oraz bon – posiłek na regeneracyjny po zawodach (grochówka, pieczywo, herbata, napoje izotoniczne, owoce, woda)

Postanowienia końcowe:

Obowiązuje limit startujących na wszystkich dystansach – 300 osób, w tym limit dla kategorii amatorów i weteranów - 50 osób.

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki przed zawodami zostaną ubezpieczeni od NNW.       
W sprawach nie określonych regulaminem, komunikatami oraz innymi przepisami decyzje podejmuje wg kompetencji: Kierownik zawodów , przedstawiciel PZTriathlonu oraz Sędzia Główny.
Protesty dotyczące imprezy można będzie wnieść jedynie pisemnie na miejscu do Biura Zawodów w terminie 1 godziny od zakończenia konkurencji. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozstrzygane. 
Wyniki zawodów dostępne będą na stronach internetowych: www.aquathlonrumia.pl, www.triathlonrumia.pl, www.triathlon.pl.

Noclegi:

Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych dla osób biorących udział w zawodach
MOSiR Rumia dysponuje baza noclegową, informacje na ten temat dostępne są pod adresem: mosir.rumia.pl/pl/hotelikk.
Rumia posiada dużą bazę noclegową – informacje o noclegach na ogólnie dostępnych stronach internetowych.